Zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí.

Kompletní služby tzv. „Event security“ jsou poskytovány na základě žádosti klienta a specifikace jednotlivých požadavků, dále zajišťujeme požární hlídky, zdravotnickou službu, hostesky, recepční službu, součinnost s PČR a MP, Security Manager zajistí tým zkušených, vycvičených a řádně proškolených specialistů, kteří znají prostředí místa akce, správné plánování a koordinaci všech bezpečnostních opatření jako např.: zpracování bezpečnostního manuálu, výběr vhodných pracovníků a jejich představení klientovi, proškolení celého týmu, odborné strategické plánování, řešení nestandardních a mimořádných událostí. V rámci zajištění bezpečnosti pro fotbalové kluby poskytujeme kompletní bezpečnostní opatření na fotbalových stadionech.

Bodyguarding

Fyzická ostraha osoby prováděna řádně proškolenými bodyguardy, kteří mají pro výkon své služby veškeré profesní zkoušky stanovené zákonem. Prioritou je vysoce profesionální přístup a naplnění veškerých individuálních potřeb klienta. Bodyguardi vždy jednají tak, aby zajistili maximální bezpečí klienta a přitom co nejméně omezili klientův pracovní i osobní život.

Detektivní služby

Zajištění vizuálního pozorování zájmových objektů, osob a věcí, zjišťování pobytu a identifikace osob, získávání důkazů pro soudní spory v oblasti obchodního, občanského, pracovního i trestního práva, kontrola práce zaměstnanců.

Řízení rizik a poradenství

Vyhodnocení bezpečnostních rizik a návrh řešení, která tato rizika výrazně snižují.

Školení bezpečnostních pracovníků

U MV ČR jsme získali autorizaci k provádění zkoušek profesní kvalifikace STRÁŽNÝ (kód 68-008-E) a profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT (kód 6-009-M). Zkoušky zajišťujeme na přání klienta včetně přípravy.

Správa budov a zařízení ( Správa a údržba nemovitostí )

Pravidelná správa a údržba budov dle požadavků klienta, drobné opravy objektu, úklid vnitřních i venkovních prostor, kontrola kvality prováděných prací a dodržování technologických postupů při stavbě.