Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Vaše údaje sbírá:

INPOS, spol. s.r.o., Křížkový Újezdec 42, 251 86 Kamenice
IČO: 25620100
Kontaktní e-mail: sekretariat@inpos.cz

Jaké údaje a proč sbíráme

Kontaktování a nabídka prácovní pozice

V formuláři pro nabídku pracovní pozice sbíráme vaše jméno, e-mail, telefon pro budoucí plnění smlouvy, abychom mohli připravit řešení/klasifikaci a možnost připravit smlouvu o pracovním poměru.

Jak dlouho údaje uchováváme

Zaslání poptákového formuláře: po dobu 1 roku

Kdo údaje zpracovává

Zpracovatelem údajů je:

Michal Keller, Haškova 1239, 500 02 Hradec Králové

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Zažádat o export osobních údajů.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 22.5.2018.